Authors

Marissa Pona

Jacki Giorgianni

Nate Dunn

Episode 85: Jersey Ghouls vs Tom Atkins

Episode 86: Jersey Ghouls vs It Follows & Lillith

Episode 84: Jersey Ghouls vs Poltergeist 1 & 2